บริษัท นิยมพานิช เรียลเอสเตท จำกัด
NIYOMPHANICH REAL ESTATE Co. Ltd.

เลขที่ 191 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง-ออนหลวย (สายใหม่)
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย
โทร 053-129129 โทรสาร 053-129128

E-mail: baannaifan4@gmail.com

Website: www.niyom-real-estate.co.th