ทำงานกับบริษัทเรา

ขณะนี้ทางบริษัทต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้
ตำแหน่ง เพศ จำนวน คุณสมบัติ
พนักงานขาย ชาย หญิง 1 จบปริญญาตรี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มนุษยสัมพันธ์ดี
ผู้ควบคุมงาน ชาย 1 - ปวส. ก่อสร้าง
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์